Herpes

Adviezen

≥ 18 jaar

valaciclovir po 500mg 2dd

Opmerkingen

Profylaxe bij immuun-gecompromitteerden bij herpes infectie van huid/slijmvliezen

Bron

Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Commissie Antibioticabeleid Rijnstate/Slingeland
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: